De Marketing Experts

Privacy Policy & AV

Privacybeleid & Algemene voorwaarden van De Marketing Experts

Laatst bijgewerkt: 11-07-2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe De Marketing Experts persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. We erkennen het belang van privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om onze website niet te gebruiken.

Informatie die wij verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

  1. Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsinformatie wanneer u contact met ons opneemt of zich abonneert op onze nieuwsbrief.
  2. Informatie over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang, de pagina’s die u bezoekt en andere soortgelijke navigatiegegevens.

Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

  1. Om u de gevraagde diensten te leveren en te reageren op uw verzoeken.
  2. Om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
  3. Om uw marketingcommunicatie te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie via de afmeldlink in de e-mail.
  4. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen en onze rechten te beschermen.

Informatie delen met derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoeken te voldoen, onze diensten te leveren of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Beveiliging

Wij treffen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Wij streven ernaar om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, maar wij kunnen geen absolute beveiliging garanderen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om bepaalde informatie te verzamelen. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze website.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met vermelding van de herzieningsdatum. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren op updates.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Algemene Voorwaarden van De Marketing Experts

1. Definities 1.1 “Marketingbureau”: De Marketing Experts. 1.2 “Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van De Marketing Experts.

2. Dienstverlening 2.1 De Marketing Experts zal diensten verlenen zoals overeengekomen met de klant. 2.2 De aard van de dienstverlening wordt beschreven in de overeenkomst tussen De Marketing Experts en de klant.

3. Prijzen en Betaling 3.1 De klant stemt ermee in de door De Marketing Experts opgegeven prijzen te betalen voor de geleverde diensten. 3.2 Betalingen moeten plaatsvinden volgens de in de factuur aangegeven termijnen.

4. Intellectuele Eigendom 4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot creaties en materialen ontwikkeld door De Marketing Experts in het kader van de dienstverlening blijven eigendom van De Marketing Experts totdat volledige betaling is ontvangen.

5. Vertrouwelijkheid 5.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere partij niet onthullen aan derden. 5.2 Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid 6.1 De Marketing Experts is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade. 6.2 De totale aansprakelijkheid van De Marketing Experts is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de specifieke dienst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7. Termijnen en Beëindiging 7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de overeenkomst. 7.2 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen in geval van materiële schending van de voorwaarden door de andere partij.

8. Overmacht 8.1 De Marketing Experts is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van verplichtingen als gevolg van overmacht.

9. Toepasselijk Recht 9.1 Op deze overeenkomst is het recht van [jouw land of regio] van toepassing.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden 10.1 De Marketing Experts behoudt het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van wijzigingen.

11. Toepasselijkheid van Voorwaarden Klant 11.1 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de klant.

Door gebruik te maken van de diensten van De Marketing Experts stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

De Marketing Experts

KVK-nummer: 90903153

BTW: NL004853315B17

Postbus 167, 6130AD Sittard

contact@demarketingexperts.com

Tel: 0687634633

 

 

 

 

 

cropped De Marketing Expert Logo Concept1 Privacy Policy & AV